Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Göy-göl.Nağıl

Göydən yüz alma düşdü,Uşaqlar tez bölüşdü,Hər almanın az dadı,Hər nağılın öz adı...

Abdulla Şaiq. Quzum

Bir obada körpə quzu,Mələr-mələr, qaçar düzdü,Anasın axtarar gözəl quzum,Dedim:-Qaçma, gözəl quzum,Səni mən bəslərəm özüm.Gün əyildi, çökdü duman,Sürü qayıtdı otlaqdan.

Tülkü və Hacıleylək

Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir də bir hacıleylək var idi. Bunlar qardaş olmuşdular. Bir gün tülkü hacıleyləyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi, bir siniyə tökdü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr. Lüis Kerollun "Alisa möcüzələr diyarında", Redyard Kiplinqin "Mauqli" və Joze Qomes Ferreyranın "Cəsur Joanın qəribə macəraları" əsərləriDünya ədəbiyyatının bir çox nümayəndələri öz y

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel

"Qarqantüa və Pantaqrüel" romanının ən böyük məziyyəti,onun ən yüksək yumora malik olmasıdır.Bəzən bu yumor qərəzsiz, şirin və xoşməramlıdır;əksar hallarda isə o,zəhər kimi acı,iti qilınc kimi kəsərlidir. Fransua Rabl