Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

İlyas Tapdıq. Biblioqrafiya

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görk əmli nümay ənd əsi, tanınmış şair İlyas Tapdığın h əyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bu biblioqrafiyada görk əmli şairin 60 il ərzində q ələ m ə aldığı bütün əsərləri və onu

Firidun bəy Köçərli. BALALARA HƏDİYYƏ

Azərbaycan xalqının böyük maarifpərvər oğlu Firidun bəy Köçərli geniş xalq kütləsinin savadlanması yolunda çox iş görmüşdür. 1912-ci ildə çap olunan "Balalara hədiyyə" kitabı da belə ali məqsəd daşıyırdı. "Balalara hədiy

Ovçu Pirim. Azərbaycan xalq nağılı

Badi-badi giriftar,  hamam-hamam içində, хəlbir saman içində, dəvə dəlləklik elər köhnə hamam içində.  Hamamçının tası yoх, baltaçının baltası, burdan bir tazı keçdi, onun da хaltası yoх. Qarışqa şıllaq  atd

Астрид Линдгрен. Карлсон, который живёт на крыше

Малыш и Карлсон, который живёт на крыше - это история маленького мальчика Малыша, который познакомился с лучшим в мире Карлсоном, который вс

А.Н.Толстой. Сказка Золотой ключик, или Приключения Буратино

Сказка Буратино рассказывает историю о том, как Папа Карло вырезал из полена мальчика с длинным носом и назвал его Буратино. Этот мальчик п