Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Göy-göl. Nağıl

Göydən yüz alma düşdü,Uşaqlar tez bölüşdü,Hər almanın az dadı,Hər nağılın öz adı...

Abbas Səhhət (Abbas Səhhət Əliabbas oğlu Mehdizadə) Biblioqrafiya

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış şair Abbas Səhhət Mehdizadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bu biblioqrafiyada şairin 1904-2016-cı illərdə dərc edilmiş əsərləri və onun haqqında ya

Abdulla Şaiq (Abdulla Axund Mustafa oğlu Talıbzadə) Biblioqrafiya

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış şair Abdulla Şaiq Talıbzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bu biblioqrafiyada görkəmli şairin 1906-2016-cı illərdə dərc edilmiş əsərləri və onun h

Firidun bəy Köçərli Biblioqrafiya

Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünas alimi, tanınmış maarifpərvər, ictimai xadim, publisist-yazıçı, tənqidçi və tərcüməçi Firidun bəy Əhmədağa oğlu Köçərlinin həyat və fəaliyətinin bütün dövrlərini əhatə edən bibl

Hər çiçəyin öz ətri...

Uşaq və yeniyetmələrin  rəsm əsərlərinin kataloqu.