Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. I cild

Beşcildlik “Azərbaycan nağılları”nın təqdim olunan I cildinin əsasında milli folklorun toplanması, nəşri və araşdırılmasında böyük xidməti olan Hənəfi Zeynallının “Azərbaycan nağılları” toplusu dayanır. Topluda yer ala

Tomris ana

Balalarımız üçün olan bu şəkilli kitab Azərbaycanın ilk qadın hökmdarı olan Tomris Xatuna həsr olunmuşdur.Məşhur yunan tarixçisi Herodot doqquz hissədən ibarət “Tarix” əsərində Əhəməni hökmdarı Kirin Araz çayından şimald

Çirkin ördək balası

Şəkilli ktabça balaca uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kamran Qədirli. Ulduzlar dənizi

Kitabda kainata aid çox maraqlı məlumatlar verilir.Ulduzların, qalaktikaların müxtəlifliyi, rəngarəngliyi, nizamlı hərəkəti haqqında söhbət açılır. Son dövrlərdə kainata aid bir çox elmi faktların 1400 il əvvəl müqədd

Teymur Elçin. Oğul Buğac

Dәdәm Qorqud! Aşıq babam,  ozan babam,  Mәnim ölmәz dastanımı Yazan babam!