Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Zahid Xəlil

Ağ leyləklər (Uşaqlar üçün şeirlər,  nəğmələr, yanıltmaclar, mənzum  nağıllar). /red. M. Məmmədoğlu. tex. red. S. Mustafaoğlu,  məs. F. Heydərli / Bakı, 2016, "SkуG", 246 səh.

Suteyev B.

"Miyo" eləyən kim idi? /tərc. ed. İlyas Tapdıq, rəs. B. Suteyev./ Bakı, "Renessans - A" nəşriyyat evi, 2019. səh. 4.

Nizami Gəncəvi

Slavyan gözəlinin hekayəti. (Klassiklərimizdən nümunələr). Bakı, Renessans - A, 2019. səh. 8.

Nizami Gəncəvi

Kərpickəsən. (Klassiklərimizdən nümunələr). Bakı, Renessans - A nəşriyyat evi,  2019. 4 səh.

Nizami Gəncəvi

Şah və xidmətçi. (Klassiklərimizdən nümunələr). Bakı, Renassans - A. 2019, səh 4.