Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Qarışqa və göyərçin

Qarışqa və göyərçin .

Dünya yazıçılarının nağıllları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni

Göy-göl.Nağıl

Göydən yüz alma düşdü,Uşaqlar tez bölüşdü,Hər almanın az dadı,Hər nağılın öz adı...

Abdulla Şaiq. Quzum

Bir obada körpə quzu,Mələr-mələr, qaçar düzdü,Anasın axtarar gözəl quzum,Dedim:-Qaçma, gözəl quzum,Səni mən bəslərəm özüm.Gün əyildi, çökdü duman,Sürü qayıtdı otlaqdan.

Tülkü və Hacıleylək

Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir də bir hacıleylək var idi. Bunlar qardaş olmuşdular. Bir gün tülkü hacıleyləyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi, bir siniyə tökdü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab