Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Piriyev Əzim

Zülmətləri yaran şimşək. Dedektiv roman. / red. f. e. n. Akif Əli, rəssam Ələkbərov Azər / Bakı, "Əbilov,  Zeynalov və oğulları", 2005, 380 səh.

Nəcəfoğlu Novruz

Yollar uzanan gün...(hekayələr, pritçalar, povestlər) / red. Tağıyev Aydın.,  rəs. Ədalət / Bakı, "Adiloğlu" 2011, 237 səh.

Nizami Gəncəvi

Xəmsə. (ixtisarla) Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi gözəl, İskəndərnamə. /tərt. ed. Nüşabə Araslı, red. Oqtay Hüseynli, Fatma Hüseynova / Bakı, "Turan" nəşrlər evi, 2002. səh.304.

NİYAD

Həyat haqqında düşüncələr / nəşr. direktoru Cəfərov Telman, Ağamirzəyev Əliş / Bakı, "Mütərcim" Nəşriyyat - Poliqrafiya Mərkəzi, 2017, 774 səh.

Naxçıvanlı C.

Gecə oğrusu. Hekayələr. / red. İsabəyli Anar, rəs. Mehdiyev İlqar/ Bakı, Şirvannəşr, 2007, 148 səh.