Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi haqqında əsasnamə

Bakı- 2019, "Renessans - A" Nəşriyyat Evi, 24 səh.

"Mədəniyyət haqqında"

Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Bakı, - 2018, "Renessans" - A" Nəşriyyat Evi, 52 səh.