Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

İqtisadi nəzəriyyə.

İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik /elmi red. Babayev Ə.P. Meybullayev M. X., rəy. Ələsgərov A. K., Səfərov S. İ./ Bakı, "Çaşıoğlu" nəşriyyatı, 2011. səh 691.