Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Alimetov S.N, İbrahimova Ş. S.

Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. Dərslik. Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2010, 408 səh.

Alimetov S.N, İbrahimova Ş. S, Muradova S. R.

Mədə- bağırsaq sistemi xəstəlikləri (mədəaltı vəzi, öd kisəsi, öd yolları və qaraciyər xəstəlikləri). II hissə. Dərslik /elmi red. Hümbətov N.B. rəy. Abbasov İ.T. Bakı- "Elm və təhsil", 2012.-488 səh.