Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Elçin Eyvazlı. İnam, su və tezlik ilə müalicə

İnam - ən yaxşı dərmandır. Bütün xəstəliklərin mənbəyi və nəticəsi zehindir.  Zehin kirliliyi olmasa xəstəlikllər ortaya çıxmaz. Tək bir sağaltma vasitəsi vardır, o da inamdır. Altşüurunuz həyat kitabınızdır.

V.İ.Bodyajina, K.N.Jmakin. Ginekologiya (Dərslik)

Ginekologiya (yunanca gine - qadın. loqos - elm) "qadın haqqında elm" deməkdir. Təbabətin mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahəsi olan ginekologiya qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənən, qadın xəstəlikl

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya

Dərslikdə ümumi epidemiologiyanın bütün bölmələri əhatə olunmuşdur: epidemik proses haqqında təlim, dezinfeksiya, sterilizasiya, dezinseksiya, deratizasiya, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası, epidemioloji nəzarət, ocaqda aparılan

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır. 

Şəlalə Məhyəddinqızı. Qaranlıqdan işığa

Bu kitab dünya şöhrətli göz cərrahı,  Azərbaycan oftalmologiyasının banisi professor Ümnisə Musabəylinin 110 illik yubileyinə həsr olunub. Kitabda alimin elmi fəaliyyəti ilə bağlı xatirələr toplanıb.