Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Məmmədov R.

Ali riyaziyyat. Ali məktəblər üçün dərslik. I hissə / elmi red. Babayev A., bədii red. Məmmədova R. / Bakı-"Turan evi", 565 səh.

Məmmədov R.

Ali riyaziyyat. Ali məktəblər üçün dərslik. II hissə / elmi red. Babayev A. Bakı, "Turan evi"nəşriyyatı, 2017, 520 səh.