Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Qurbanlı R. Leyla Bədirbəyli

Qurbanlı R. Leyla Bədirbəyli. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. G. Cəfərova, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 128 səh.

Heydər Əliyev. Biblioqrafiya

Heydər Əliyev: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə.Qarayev; tərt. ed.; M.Vəliyeva, M. İbrahimova, A. Hüseynova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- Bakı, 2019. - 680 s.

Qara Qarayev: biblioqrafiya

Qara Qarayev: biblioqrafiya /tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova; elmi red. K.Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- Bakı, 2018. - 696 s.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - 100: biblioqrafiya

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - 100: biblioqrafiya / Tərt. ed.: M. Vəliyeva, Z. Əhmədova, A. Hüseynova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2018. - 560 s.

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə. Qarayev; elmi red. K. Abdullayev; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov; rəy.: E. Nəcəfov, A. Məmmədov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2016. - 504 s.