Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 268 səh.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. III cild. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. Ü. Məmmədova, red. Q. Təbiətoğlu. Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 680 səh.

İlham Rəhimli.Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. 2-ci cild. Bur. məs. S. İsmayılova, red. Q.Təbiətoğlu, Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 696 səh.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. 1-ci cild. Bur. məs. S. İsmayılova, red. Q. Təbiətoğlu. Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 616 səh.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.V cilddə. IV cild.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.V cilddə. IV cild. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi. Bakı, "Şərq-Qərb". 2013, 264 səh.