Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Bülbül (Murtuza Pza oğlu Məmmədov)

Bülbül (Murtuza Pza oğlu Məmmədov) : biblioqrafiya /tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova;  elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2017. - 344 s.

Süleymanov, N. Ana quşun yuxusu

Tanınmış yazıçı, jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəriman Süleymanovun bu kitabına onun kiçikyaşlı uşaqlar və yeniyetmələr üçün yazdığı hekayələri toplanmışdır.

Hidayət. Burdan min atlı keçdi

Publisistik-tarixi qeydlər /Hidayət;  Red.:  S. Nəzərli;  Rəssam: A. Hüseynov-Bakı:" Apostof" Çap evi, 2016.

İlham Əliyev - On beş illik prezidentlik dövrünün uğur salnaməsi (2003-2018)

Kitabda zəngin faktlar əsasında İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi on beş illik fəaliyyəti dövründə ölkənin dinamik inkişafının dolğun mənzərəsi yaradılır. Bakı, "Zərdabi LTD" MMC, 2018, 184.

Heyət Cavad Mirzəli oğlu. Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi: II kitab

Cavad Heyətin “Müasir türk dilləri və ləhcələri. Onlann sinifləndirilməsi” kitabında XIX əsrdən etibarən Vilhelm Radlov, N.A.Baskakov, F.Zeynalov, Rəşid Rəhməti Arat və digər tədqiqatçı alimlər tərəfindən işlənmiş türk d