Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. III c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. III c.(1909-1910). Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 652 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. IV c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. IV c. (1910-1913). Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 644 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. V c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. V c. (1913-1921). Bakı, "Şərq-Qərb" 2018, 648 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VI c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VI c. (1921-1924). Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 680 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VII c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VII c. (1925-1926). Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 652.