Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. 1-ci cild. Bur. məs. S. İsmayılova, red. Q. Təbiətoğlu. Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 616 səh.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.V cilddə. IV cild.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri.V cilddə. IV cild. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi. Bakı, "Şərq-Qərb". 2013, 264 səh.

Qurbanlı R. Leyla Bədirbəyli

Qurbanlı R. Leyla Bədirbəyli. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. G. Cəfərova, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 128 səh.

Heydər Əliyev. Biblioqrafiya

Heydər Əliyev: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə.Qarayev; tərt. ed.; M.Vəliyeva, M. İbrahimova, A. Hüseynova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- Bakı, 2019. - 680 s.

Qara Qarayev: biblioqrafiya

Qara Qarayev: biblioqrafiya /tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova; elmi red. K.Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- Bakı, 2018. - 696 s.