Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Tolstoy Lev Nikolayeviç.

Dirilmə. Roman. Bur. məs. Nurman Tariq, tərc. ed. Rzaquluzadə M, Məcnunbəyov C. Bakı, "Parlaq imzalar" nəşriyyatı - 2015, 608 səh.

İngiliscə - Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti.

İngiliscə - Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti / tərt.ed. Məmmədli Rafiq. Bakı, KitabKlubu, 2014, 466 səh.

Paşalı Eyvaz. Udulu şəhidləri

Bu kitabda Pirsaat çayı boyu səpələnən yeddi para kəndi birləşdirən Udulunun Qarabağ uğruda gedən döyüşlərdə həlak olmuş şəhidləri haqqında oçerklər toplanmışdır.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. I c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. I c. (1906-1907). Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 660 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. II c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. II c.(1906-1909). Bakı, "Şərq-Qərb", 2017, 652 səh.