Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. III c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. III c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq- Qərb", 2013. 272 səh.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. IV c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. IV c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 228 səh.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 268 səh.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. III cild. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. Ü. Məmmədova, red. Q. Təbiətoğlu. Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 680 səh.

İlham Rəhimli.Səhnə fədailəri.

İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. 2-ci cild. Bur. məs. S. İsmayılova, red. Q.Təbiətoğlu, Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 696 səh.