Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VI c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VI c. (1921-1924). Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 680 səh.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VII c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VII c. (1925-1926). Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 652.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VIII c.

Molla Nəsrəddin (satirik jurnal). X cilddə. VIII c. (1926-1927). Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 648 səh.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. I c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. I c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 240 səh.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II c.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II c. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. S. Bektaşi, red. N. Cabbarlı. Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 324 səh.