Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Mustafa Firuz

Teatr meydanı / Azərbaycan dedektivi/ "Ecoprint". Bakı, 2019, 160 səh.

Alimetov S.N, İbrahimova Ş. S, Muradova S. R.

Mədə- bağırsaq sistemi xəstəlikləri (mədəaltı vəzi, öd kisəsi, öd yolları və qaraciyər xəstəlikləri). II hissə. Dərslik /elmi red. Hümbətov N.B. rəy. Abbasov İ.T. Bakı- "Elm və təhsil", 2012.-488 səh.

Bayrağımız, gerbimiz, himnimiz

Bayrağımız, gerbimiz, himnimiz. Bakı.-2017, "Prestij-N" Nəşriyyat evi, 36 səh.

Alimetov S.N, İbrahimova Ş. S, Muradova S. R, Əhədov N.B.

Alimetov S.N, İbrahimova Ş. S, Muradova S. R, Əhədov N.B. Klinik kardiologiya. Dərs vəsaiti. Bakı: "Elm və təhsil", 2018, - 348 səh.

Низами Гянджеви.

Низами Гянджеви. Шах и слуга. Ваку, Ренессанс, 2019. 4 стр.