Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Babayeva, Həcər Teymur qızı

 Ağabacı Rzayeva : monoqrafiya / H. T. Babayeva ; red. A. Quliyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Aspoliqraf, 2013. - 104 s.

Ахундова, Эльмира Гусейн гызы

Гейдар Алиев : личность и эпоха / Э. Г. Ахундова. Ч. 6, кн.2 : Возвращение / ред. Э. Алиева. - Bakı : CBS nəşriyyatı, 2013. - 496 с.