Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

AZƏRBAYCAN VƏ AVROPA ŞURASI (Avropa Şurasının 60 illik yubileyinə həsr olunur)

Kitabda Avropa Surasının 60 il ərzində formalaşdırdığı dəyərlər sistemi, Azərbaycan Respublikasının bu nüfuzlu beynəlxalq qurumla əməkdaşlığının dinamikası, ölkəmizin götürdüyü öhdəliklər və onların yerinə yetirilməsi

Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu

İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan = Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан / R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 128 s.

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. 22-ci kitab : sentyabr,1999-noyabr,1999. - Bakı : Azərnə

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. 23-cü kitab : noyabr,1999-dekabr,1999. - Bakı : Azər

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. 24-cü kitab : dekabr,1999-fevral,2000. - Bakı : Azə