Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan bayatıları / tərt.: B. A. Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli ; red.: T. Fərzəliyev, İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004. - 304 s. 

Tapmacalar

Tapmacalar / tərt. N. Seyidov ; red. T. Fərzəliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 208 s.

Stivenson, Robert Lyuis.

Seçilmiş əsərləri / R. L. Stivenson ; ön sözün müəl. B. Ə. Nəbiyev ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 448 s.

Tolstoy, Lev Nikolayeviç

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / L. N. Tolstoy. I cild / tərc.: C. H. Məcnunbəyov , Q. İlkin, M. Əfəndiyev ; ön sözün müəl. M. Q. Qocayev ; red. N. H. Əbdülrəhmanlı. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2009. - 648 s.

Əfəndiyev, Oktay

Azərbaycan Səfəvilər dövləti / O. Əfəndiyev ; rus dilindən tərc. K. Muxtarov ; elmi red. Ə. Əlizadə. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 344, [8] s.