Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Heydər Əliyev və mədəni irs

Heydər Əliyev və mədəni irs = Heydar Aliyev & cultural heritage / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; ideya müəl. Ə. M. Qarayev ; layihənin rəh. V. Əliyev ; tərt.: Z. Sankina, A. Əmirova ; red.: T. Vəliyev, K.

Heydər Əliyev və Mədəniyyət

Heydər Əliyev və Mədəniyyət : 3 cilddə : müraciətlər,çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev ; tərt.: T. Ə. Əhmədov, S. Y. Məm

Mirnəsiroğlu, Miryusif

Xalqın Mehribanı / M. Mirnəsiroğlu ; red. C. Sadiq. - Bakı : Əbilov,Zeynalov və oğulları, 2007. - 224 s.

Xoşməramlı səfir.

Xoşməramlı səfir. I kitab / tərt.: H. Paşayev, A. Qasımov ; elmi red. İ. Hüseynova. - Bakı : Şəms, 2005. - 192, [12] s.

Piriyev, İvtixar Fəhrat oğlu

 Soyqırımı tarixinin dastanı : ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastan / İ. F. Piriyev ; baş məsl. İ. Əliyev ; red. N. K. Ağayeva. - Bakı : Apostrof, 2013. - 160 s.