Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Seyidzadə, Mirbəşir Mirsultan oğlu

Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M. M. Seyidzadə ; ön sözün müəl. Q. Ə. Paşayeva ; red. N. Vəliyev. - Bakı : CBS Polygraphic Production, 2010. - 256 s.

Kitabi Dədə Qorqud Ensiklopediyası

 Kitabi Dədə Qorqud Ensiklopediyası : 2 cilddə / İ. İ. Abbaslı [və s.] ; layihənin rəh.: O. Ələkbərli, T. Həsənov ; Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Mil

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya / tərc. N. Novruzov [et al.] ; tərt. A. A. Əlizadə [və s.] ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2008. - 712 s.

Novruz bayramı ensiklopediyası

Novruz bayramı ensiklopediyası : Xalq bayramı / tərt.: B. A. Abdulla, T. Babayev ; elmi red. M. P. Qasımlı ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2008. - 208 s.

Azərbaycan 1995

Azərbaycan 1995 / tərt. Ə. B. Mehdiyev ; red. T. Ağayev. I hissə : Qarşıdurmadan Milli Həmrəyliyə. - Bakı : n.y., 2005. - 456 s.