Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Araz, Məmməd

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / M. Araz ; tərt. G. Fətəli qızı ; ön sözün müəl. Y. V. Qarayev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. I cild : Şeirlər. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 224 s.

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət

2003-2008 : 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası"; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev ; bur. məsul: S. Y. Məmmədəliyeva, Ə. M. Və

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət

2008-2013: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi ; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev ; tər

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət

2008-2013: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası", ; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev ; tərt.: L. A. Məmmədova, Ə. X. Eyvazov, M.

Mopassan, Gi de

Seçilmiş əsərləri : roman, novellalar və hekayələr / G. Mopassan ; frans. dilindən tərc. H. Qoca ; rus dilindən tərc.: A. Yaşar, İ. Şıxlı ; ön sözün müəl. A. Yaşar ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 20