Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Əliyev, İlham Heydər oğlu

İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar, nitqlər,bəyanatlar, müsahibələr,məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. III kitab : fevral 2004 - aprel 2004. - Bakı : Azərnəşr, 2009. - 416

Əliyev, İlham Heydər oğlu

İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. IV kitab : aprel 2004 - iyun 2004. - Bakı : Azərnəşr, 2009. - 400 s.

Aslan, Məmməd

Seçilmiş əsərləri / M. Aslan ; red. T. Qaraqaya ; bur. məsul U. Rəhimoğlu. - təkrar nəşr. - Bakı : Avrasiya Press, 2006. - 320 s.

Arif, Hüseyn

Seçilmiş əsərləri / H. Arif ; ön sözün müəl. C. Mustafayev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 224 s. 

Anar

Seçilmiş əsərləri / Anar ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 416 s.