Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 373 s.

Nizami Gəncəvi

İskəndərnamə. İqbalnamə / Nizami Gəncəvi ; tərc. M. M. Rzaquluzadə ; elmi red. X. H. Yusifli ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 256 s.

Araz, Məmməd

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / M. Araz ; tərt. G. Fətəli qızı ; ön sözün müəl. Y. V. Qarayev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. I cild : Şeirlər. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 224 s.

Kəsəmənli, Nüsrət Yusif oğlu

Seçilmiş əsərləri / N. Y. Kəsəmənli ; tərt. R. Kəsəmənli ; ön sözün müəl. N. Cəfərov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 256 s.

Səhhət, Abbas

Seçilmiş əsərləri / A. Səhhət ; tərt., ön sözün müəl. K. A. Talıbzadə. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 456 s.