Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, qanunlar, dövlət proqramları, qərarlar və normativlər (1994-2008-ci illər).-Bakı 2008. Kitabda 1994-cü  ildən 2009-cu il yanvarın 1-dək  Azərbaycan Respublikası

Zirvəyə aparan yol

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin idmanla bağlı nitqləri, çıxışları, qəbulları, görüşləri və müsahibələri (1993-2009-cu illər)

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 1998. - 64 s.

Əliyev, Etibar Əli oğlu

Beynəlxalq nəqliyyat hüququ : dərslik / E. Ə. Əliyev ; məsul red. Ə. İ. Əliyev ; elmi red. L. H. Hüseynov ; red. İ. M. Əliyeva [et al.] ; Bakı Dövlət Universiteti. - Bakı : SeNa MMC NPM, 2009. - 868 s.

Əliyev, İlham Heydər oğlu

İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. II kitab : oktyabr 2003 - fevral 2004. - Bakı : Azərnəşr, 2009. - 432 s.