Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Rəhimli, İlham Əziz oğlu

Teatr naxışları : İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası, pyeslərinin səhnə təcəssümü və teatr estetikası barədə düşüncələr...xatırlamalar...qənaətlər... / İ. Ə. Rəhimli ; red. M. Əvəzqızı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyy

Azərbaycan xalq mahnıları

Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar,əlyazma] : 2 cilddə / tərt. S. Kərimi ; red. E. Dadaşova.II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2005. - 128 s.

Azərbaycan xalq mahnıları

Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar,əlyazma] : 2 cilddə / tərt. S. Kərimi ; red. E. Dadaşova. I cild : toplu. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2005. - 168 s.

Vurğun, Səməd

Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; tərt. A. Salmansoy ; red. A. Vurğunqızı ; bur. məsul Ə. Güləliyev. II cild : poeziya. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 248 s.

Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / B. M. Vahabzadə. I cild : Şeirlər / tərt.-red. A. Bağırov ; ön sözün müəl. Ç. T. Aytmatov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 327 s.