Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Uşaq ədəbiyyatı
Zahid Xəlil
25 Dekabr , 2019
Ağ leyləklər (Uşaqlar üçün şeirlər,  nəğmələr, yanıltmaclar, mənzum  nağıllar). /red. M. Məmmədoğlu. tex. red. S. Mustafaoğlu,  məs. F. Heydərli / Bakı, 2016, "SkуG", 246 səh.