Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Yeni kitablar
Heyvanlar aləminin ensiklopediyası
18 Dekabr , 2019
(meşə, dağ, çöl, səhra, dəniz-çay, ev heyvanları, cücülər, balıqlar və quşlar). Bakı, "Zərdabi - Nəşr" 2016, 128 səh.