Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Mədəniyyət. Elm. Maarif
"Mədəniyyət haqqında"
13 Dekabr , 2019
Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Bakı, - 2018, "Renessans" - A" Nəşriyyat Evi, 52 səh.