Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Yeni kitablar
İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri.
20 İyun , 2019
İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. III cild. Bur. məs. S. İsmayılova, baş red. Ü. Məmmədova, red. Q. Təbiətoğlu. Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 680 səh.