Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Yeni kitablar
İlham Rəhimli.Səhnə fədailəri.
19 İyun , 2019
İlham Rəhimli. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. 2-ci cild. Bur. məs. S. İsmayılova, red. Q.Təbiətoğlu, Bakı, "Şərq-Qərb", 2018, 696 səh.