Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu
4 Yanvar , 2016

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / B. M. Vahabzadə.
I cild : Şeirlər / tərt.-red. A. Bağırov ; ön sözün müəl. Ç. T. Aytmatov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 327 s.


Faylı yuklə