Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Vurğun, Səməd
4 Yanvar , 2016

Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; tərt. A. Salmansoy ; red. A. Vurğunqızı ; bur. məsul Ə. Güləliyev.
II cild : poeziya. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 248 s.


Faylı yuklə